Лекция по Базовому курсу от 8 ноября 2015. читает: Наталия Шафранова